Jak přihlásit auto k podnikání

Využívat auto pro podnikatelské účely není v dnešní době nijak neobvyklá věc. Spíše naopak. Většina podnikatelů, ať už velkých nebo malých, se snaží snížit vlastní náklady na minimum a prakticky vše zahrnout do nákladů firemních. Ne vždy a pro každého to přináší výhody.

Pochopitelně i pro vozidlo zahrnuté v podnikání platí veškeré roční poplatky, pojištění, silniční daň a celá řada dalších. Tyto poplatky jsou ale osvobozeny od daně, která ve finále tvoří značnou položku a poměrně vysokou částku. Mimo jiné je možné čerpání pohonných hmot zahrnout do nákladů společnosti a snížit si tak osobní výdaje. Ne vždy je navíc nutné, aby každé vozidlo mělo knihu jízd, kde budou zahrnuty a pečlivě zaznamenávány veškeré jízdy.

Vozidlo v podnikání je tak možné využívat i pro osobní potřebu. Výdaje za firemní vozidlo je možné uplatnit několika zákonnými způsoby, nejčastěji jsou náklady uplatňovány na základě platných daňových dokladů – doklad je vystaven při čerpání pohonných hmot, při návštěvě servisu nebo při samotném pořízeného nového vozidla, zkrátka a dobře kdykoli. V rámci automobilu v podnikání je pak možné uplatnit i pojištění, údržbu a opravy vozidla nebo právě pohonné hmoty. Vždy je však nutné za vozidlo zaplatit silniční daň.

Automobil v podnikání se navíc daňově odepisuje čtyři roky, což se zdá být na první pohled velmi výhodné a pro většinu podnikatelů to výhodné skutečně je.

Po uplynutí této doby je většinou vozidlo nahrazováno jiným nebo a opět je možné daňově čerpat čtyřletou lhůtu.

Mohlo by Vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Jak přihlásit auto a označen , , , . Záložka je zde.

Similar posts

Komentáře jsou uzavřeny.